> Povrat i reklamacije

Povrat i reklamacije

Saznajte više o postupcima u slučaju da vam se pojavio problem s našim poizvodom ili da ga jednostavno želite vratiti u dozvoljenom roku.

Reklamacije

Reklamacije se priznaju samo uz predočeni račun i jamstveni list kao jedini dokaz kupnje. Slipovi kartica i slične potvrde ne mogu zamijeniti račun. Bez računa nema reklamacija.

U slučaju reklamacije proizvoda zbog nedostataka ili skrivenih mana, proizvod pošaljite na adresu ALFABIT d.o.o., Bubnjaračka 14, 10090 Zagreb ili nas kontaktirajte na broj telefona: 099 22 000 99.

Obavijest o načinu pisanog prigovora potrošača

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41./2014.), možete poslati putem pošte ili elektroničke pošte. 

Ostali načini podnošenja prigovora:
– Na adresu:  Bubnjaračka 14, 10090 Zagreb
– Na e-mail adresu: podrska@alfabit.hr

Kako bi Vam sukladno članku 10. stavak 5. Zakona potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorili, molimo Vas da navedete točne podatke za primitak istog.

Odgovor na Vaš prigovor zakonski moramo dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.

Logo Alfabit

Prijavi se na newsletter i ostvari 15% popusta na PRVU narudžbu